Zprávy HCJB 24.5.2002

 Evangelizace je plánována na Světový pohár v kopané
   (Mission Network News) – Jsi připraven na „fotbal“? Kopie filmu „Ježíš“ na videu budou rozdávány tisícům lidí na Světovém poháru v kopané v Japonsku a Korei. Během turnaje, který bude trvat jeden měsíc a začne 31. května, budou dobrovolníci filmového týmu „Ježíš“ rozdávat speciálně vyrobená videa ve 30 jazycích se svědectvími některých z největších fotbalových hvězd. K tomu bude také přidán leták s vysvětlením evangelia. Publikace také obsahuje skupinovou tabulku, takže si fotbaloví fanoušci budou moci zaznamenávat výkony svého oblíbeného týmu.
 
 500 britských právníků a soudců se obrátilo ke Kristu při evangelizačních večeřích
   (Luis Palau Evangelistic Association) – Evangelista Luis Palau odevzdal evangelium 2 800 právníkům, soudcům a dalším lidem z právnického oboru ve Velké Británii během série evangelizačních večeří od 13. do 20. května. Při příležitosti 150. výročí své existence sponzorovala organizace Lawyers Christian Fellowship evangelizaci v Liverpoolu, Glasgow, Southamptonu, Birminghamu, Londýně, Manchesteru a Northamptonu. Skoro 500 lidí dalo najevo své rozhodnutí pro Ježíše Krista a 150 jich požádalo o více informací. Při večeři v londýnském prestižním hotelu Savoy Hotel odevzdalo svůj život Kristu 132 návštěvníků ze 630. Lord Mackay, prezident Lawyers Christian Fellowship, řekl, že tak velká skupina vlivných lidí v minulosti zřídkakdy slyšela „křesťanskou zprávu o naději v relevantnějším, přímějším, ale humornějším podání.“
 
 Křesťanské vysílání přináší slova naděje do neklidného Nepálu.
   (Mission Network News) - Nejistá politická situace v Nepálu pokračuje - tento týden byly vyhlášeny mimořádné volby. Král neočekávaně rozpustil parlament a prodloužil výjimečný stav. Obyvatelstvo je dále zmateno a zneklidněno. K.P.Yohannon z Gospel for Asia řekl, že chaotická situace má neblahý vliv na misijní činnost: „Národ je uvržen do zmatku. Mnoho misionářů je v tísni vzhledem k omezení pohybu osob. Většina národa prožívá těžké časy.“ Yohannon žádá o modlitby všech věřících. „Do Nepálu vysíláme mnoho let. Ale nyní nám lidé začali psát, vyptávat se na Pána, na cestu ke spasení, na cestu k pokoji a jak se v případě smrti dostat do nebe.“ (V Nepálu panuje výjimečný stav kvůli ozbrojeným útokům maoistických skupin, jejichž cílem je vytvořit z Nepálu komunistický stát – pozn. překl.).

*Tato a další dnešní zprávy jsou (pouze v aktuální den) v originální anglické verzi zde.
 
 Duchovní obživnutí Kazachstánu je blízko.
   (Christian Broadcasting Network) - I když hlavním náboženství Kazachstánu je islám, křesťanství se zde čile rozvíjí a je možná na počátku velkého rozmachu. Roman Dudnik, představitel Náboženského sdružení Kazachstánu, byl členem oficiální kazašské delegace pozvané Ministerstvem zahraničí USA k jednání o podpoře náboženské svobody v zemi. „Islám se stal hlavním náboženstvím v zemi, protože mnoho členů vlády jsou muslimové,“ řekl Dudnik. „To je důvod jejich podpory islámskému hnutí v zemi.“ Islám však má v Kazachstánu statisticky jen malou většinu. Těsně následuje Ruská pravoslavná církev. Avšak skoro všichni etničtí Kazaši v této různorodé zemí jsou muslimy. Protestanti zde tvoří 2 procenta a jsou považováni za „netradiční“ náboženství. Dudnik říká, že i když postavit kostel je v Kazachstánu nemožné, daří se mu ovlivňovat kazašský parlament do té míry, že již není nakloněn dalším vládním snahám omezovat protestanty. Většina Kazachů sama sebe považuje za „umírněné muslimy“. Islám je hmotně podporován z Iránu, Turecka a arabských zemí. V roce 1991 bylo v Kazachstánu jen 60 mešit. Dnes jich je kolem 5000. Ale pokud se bude evangelium setkávat i nadále s takou odezvou jako dosud, země, která o Kristu nic neví, by o Něm brzy mohla slyšet všude.

HCJB World Radio vysílá zvěst naděje a povzbuzení národům střední Asie. Křesťanské vysílání je připravováno ve spolupráci s místními křesťany Vysílá se ve všech hlavních místních jazycích.
 
 Bůh vidí utrpení súdánských křesťanů; jejich křesťanské sbory rostou snad nejrychleji na světě.
   (Church Insider News) - Zdá se, že církev v jižním Súdánu roste vůbec nejrychleji na světě. Někteří církevní představitelé uvádějí desetinásobný nárůst za posledních deset let. „Nemohu to potvrdit,“ řekl reverend Harun Ruun, výkonný tajemník Rady církví Nového Súdánu. „Nemáme oficiální statistiky, ale nevylučoval bych to. Růst církve je bezpochyby mimořádný.“ Telar Deng, který vede jedno oddělení Rady odhaduje, že 70% obyvatel jižního Súdánu jsou křesťané. „Před deseti lety to bylo mnohem méně.“ Říká, že pronásledování křesťanů vede jen k dalšímu šíření křesťanství. „Náš lid zná hrozby, zná nábožensky motivované vyhrožování… Náš lid je schopen přijmout křesťanství také proto, že je k tomu nikdo nenutí - na rozdíl od muslimských propagátorů islámu.“
 
 Hnutí zakládání sborů v Kanadě ukazuje rychlý růst
   (Friday Fax) – Je dobře známo, že křesťanské církve v rozvojových zemích rostou velmi rychle. Ale co na západě? Vítězné sbory (Victory Churches), hnutí zakládání sborů, které začalo v Kanadě v roce 1989, vyrostlo za 12 let z 11 na 68 sborů. „To je úžasné měřítko růstu,“ říká Jay Weaver, učitel zakládání sborů z organizace Alliance for Saturation Church Planting. Dale Plante, jeden z vůdců hnutí, kteří dnes vyučují zakladatele sborů v různých denominacích, říká, že klíčem je „začít s cílem růstu, s vizí, že sborů bude přibývat. Není realistické čekat, až bude „mateřskému sboru“ 75 let, aby mohl založit nové sbory, ale je velmi realistické trénovat mladé sbory, aby rostly sami.“ Plante také zdůrazňuje význam zakladatelských týmů s alespoň jedním členem, který má dary apoštolského vedení. „Apoštolské dary jsou nezbytné pro zakládání sborů – ale ne osamoceně, je třeba týmu. Nebezpečí příliš rychlého zakládání sborů je, že se stanou povrchními a slabými v následování a učení.“
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz