Zprávy HCJB 28.5.2002

 Vietnam pokračuje v útlaku křesťanů - Hmongů.
   (Mission Network News) - Podle Jima Bowmana, prezidenta Far East Broadcasting Co., Vietnam pokračuje v útlaku křesťanů národa Hmong. „Podporujeme bojující církev od chvíle, kdy v polovině 90. let vyšla pravda o jejím pronásledování najevo. Jsme smutní a překvapeni z toho, že situace je nyní horší, než dřív.“ Ve chvíli, kdy se vietnamská vláda chlubí pokrokem v oblasti lidských práv, „je pravou skutečností hrozivé pronásledování Hmongů ve Vietnamu i v Laosu.“ Bowman uvádí, že kritické zacházení s věřícímu Hmongy je zřejmé z dopisů od posluchačů křesťanského vysílání. „Jejich obvyklá prosba je: nevzdávejte vysílání, protože mnoho z nás začíná vzhledem k pronásledování kolísat ve víře a pochybovat . Chceme zůstat silní, udržte vysílání.“

*Tato a další dnešní zprávy jsou (pouze v aktuální den) v originální anglické verzi zde.
 
 Křesťané trýzněni v australských záchytných táborech pro imigranty.
   (Barnabas Fund) - Znepokojivý skandál vyšel najevo v australských imigračních táborech, kde křesťané a jiní nemuslimští žadatelé o azyl jsou „kamenováni, napadáni, sexuálně obtěžováni a týráni muslimskými fanatiky.“ Jeden iránský křesťan přišel o oko, když skupina afghánských žadatelů o azyl házela kameny na křesťany vycházející z jídelny utečeneckého tábora ve Woomera. Při jiném incidentu byl křesťan sražen k zemi a byl mu utržen kříž, který nosil na řetízku na krku. Nemuslimové – muži, ženy a i děti, z nichž mnozí uprchli ze svých rodných zemí před náboženským pronásledováním, nyní čelí stejnému pronásledování ze strany muslimů přímo v uprchlických táborech.
 
 Kluby Awana pomáhají přilákat mladé lidi do rumunských církví
   (Mission Network News) – Zatímco je Rumunsko i nadále svíráno chudou ekonomikou, právě tato situace přináší možnosti k evangelizaci. Vacile Paul, pastor baptistického sboru severozápadně od Bukurešti říká, že sbor má pod správou pět AWANA klubů v oblasti. Když mladí lidé tyto kluby navštěvují, dostávají „kredity,“ které pak mohou použít k zakoupení takových věcí, jako jsou poznámkové bloky, pera a ponožky a další věci. Dosud byl tento program úspěšný. „Snažíme se využít všechny možné metody, jak přilákat mladé lidi,“ říká Paul. „Potřebujeme se dotknout jejich srdcí Slovem Božím... Také se snažíme pomoci s jejich fyzickými potřebami a chceme jim pomoci, aby viděli, že Ježíš Kristus není jen nějaká filozofie, ale že je to životní styl.“
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz