Zprávy HCJB 29.5.2002

 Politická krize v Indii není o křesťanech, nicméně jim škodí.
   (Mission Network News) - Rostoucí počet mrtvých Indů v důsledku vlny veder zvyšuje již tak velkou nervozitu z pakistánského nebezpečí. Paul Jenks z AMG International naznačuje, že rostoucí politická krize vede i k většímu pronásledování křesťanů: „Současná hinduistická vláda je velmi popudlivá a křesťanské aktivity představují další faktor ohrožující její kontrolu nad obyvateli. Tak se s problémy kolem Pákistánu zvyšuje i tlak na křesťany.“ Jenks potvrzuje, že se objevují nepřátelské projevy vůči pracovníkům AMG, ale že to není nic mimořádného.“Tlak, který pociťujeme, vnímáme spíše jako důsledek staré nechuti radikálních hinduistů ke křesťanům obracejícím vesničany ke Kristu, násobené nyní pocitem válečného nebezpečí.“ Misie pomáhá malomocným a provozuje speciální tábory pro školáky. .“

*Ve spolupráci s rádio FEBA vysílá HCJB World Radio jednou týdně na krátkých vlnách své programy do východní Indie, a to ve dvou místních nářečích: Chattisgarhi and Mundari. Kromě toho vysílá HCJB pro Indii denně na krátkých vlnách devadesátiminutové programy v angličtině z ecuadorského Quita. HCJB také zkoumá možnost rozmístit křesťanské vysílače přímo v velkých indických městech.

*Tato a další dnešní zprávy jsou (pouze v aktuální den) v originální anglické verzi zde.
 
 Indonézští věřící zjišťují, jak těžké je jít za Kristem.
   (Christian Aid Mission) - Indonézští křesťané se v praxi učí poznávat úzkou cestu popsanou Ježíšovými slovy „budete v nenávisti všechněm pro jméno mé(Mat10.22). Nejmenovaný indonézský křesťan řekl, že křesťané v některých vesnicích obsazených militantními muslimy organizace Laskar Jihad dostali možnost opustit vesnici, pokud se vzdají svých domů, polností a veškerého majetku a už se nikdy nevrátí. Někteří křesťané byli „islamizováni“ a násilně obřezáni. Jiní žijí dále jako křesťané ve svých domech v oblastech kontrolovaných militantními muslimy, ale nemohou odejít, aniž by se oficiálně vzdali svého majetku. Přitom kdo chce zůstat ve vesnici, musí se stát muslimem. Mluvčí muslimů vyhlašují, že nikdy nedovolí křesťanům vrátit se do „jejich“ vesnice. Christian Aid pomáhá najímáním lodí pro ty, kdo chtějí nebo jsou schopni z oblasti ovládané muslimy utéci. Misie také poskytuje potraviny, oblečení, ubytování a další potřeby tisícům křesťanů vyhnaných z jejich vesnic zuřivými muslimy, nebo těm, kdo z vesnic obsazených muslimy uprchli.
 
 Uzbeckým sborům zakazována bohoslužba v místní řeči.
   (Keston News Service) - „V Uzbekistánu se objevují způsoby, které by mohly vyústit ve výrazné omezení svobody vyznání,“ píše v otevřeném dopise Dimitrij Petrov, tiskový mluvčí evangelijních křesťanů – baptistů v Uzbekistánu. Dopis uvádí řadu příhod z poslední doby - včetně požadavku Rady pro náboženské záležitosti zastavit bohoslužbu v Uzbečtině, místním oficiálním jazyce či včetně zadržení 18 křesťanů po předchozím pátrání po zdrojích křesťanské literatury vydávané v jazycích střední Asie. Sergej Mitin, ředitel Biblické společnosti Uzbekistánu řekl, že „nelze vyloučit možnost, že úřady zahajují kampaň proti protestantům v zemi.“
 
 „Zrušte církevní svatby,“ říká britský biskup
   (Council for World Mission) – Anglikánský biskup vyzval ke zrušení církevních sňatků, aby se zabránilo „páchání křivé přísahy“ u oltáře, napsal The Telegraph 23. května. „Od církve by bylo mnohem poctivější říct, že nebudeme oddávat nikoho, protože to lidi staví do pozice, kdy v Boží přítomnosti řekli: To přísaháme, dokud nás smrt nerozdělí,“ řekl Noel Jones, biskup ve městech Sodor a Man. „Chci zabránit tomu, aby páry u oltáře křivě přísahali, což se vlastně doopravdy děje. Osoba, která se znovu vdává či žení, vlastně říká: „Já jsem to minule nemyslel doopravdy,“ nebo „Inu, moc dobře to nevyšlo.“ Biskup Jones řekl, že by církevní požehnání mohlo následovat po úředním obřadu pro ty páry, které přijali, že vstupují do celoživotního svazku. „Pokud jsou lidé tak nábožensky založení, že říkají: Nevěřím, že toto manželství je správné, pokud v něm není Bůh, pak jim církev může dát požehnání.“
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz