Zprávy HCJB 31.5.2002

 Šest uprchlíků ze severní Koreje zadrženo v Číně.
   (Charisma News Service/Christian Solidarity Worldwide) - Člen podzemní církve, jehož otec a bratr byli pro svou víru popraveni, byl zadržen a nyní i jemu hrozí trest smrti. Christian Solidarity Worldwide (CSW) oznamuje, že 48letý Lee-Hong Gang byl během minulého víkendu zadržen spolu s dalšími pěti emigranty v čínské provincii Jűnan, blízko hranic s Laosem. Pokoušeli se opustit Čínu a nyní jim hrozí vydání zpět do severní Koreje. „Je to velmi vážný případ,“ upozorňuje CSW ve své internetové výzvě. „Domníváme se, že Čína a severní Korea mají dohodu o vydávání uprchlíků. Z první ruky víme, že to vede k hrůznému porušování lidských práv a i k popravám.“ CSW vyzývá křesťany, aby na tento problém upozorňovali osoby v moci postavené, včetně politických představitelů a členů Mezinárodního olympijského výboru. Čína pořádá v roce 2008 Olympijské hry. Podle zpráv od uprchlíků ze severní Koreje je křesťanství nebo i jen styk s křesťany jedním z nejtěžších zločinů, jichž se občan této země může dopustit.

*Tato a další dnešní zprávy jsou (pouze v aktuální den) v originální anglické verzi zde.
 
 S lékařskou pomocí se do severní Koreje dostává evangelium.
   (Mission Network News) - V severní Koreji vede podvýživa obyvatel k nemocem a i k smrti hladem. Mark Heydenburg z International Aid uvádí, že místní situace se i při soustředěné pozornosti světa na sousední jižní Koreu, pořádající Mistrovství světa v kopané, nadále zhoršuje. „Svět se o severní Koreu nezajímá tak jako dřív a zemi postihuje obrovský nedostatek potravin,“ říká Heydenburg. „Podvýživa je zcela jistě na prvním místě příčin smrti v severní Koreji. Dalším problémem je tuberkulóza. Ročně na ni umírají dva lidé z tisíce.“ (Asi 200x víc, než v ČR - pozn. překl..) Heydenburg dodává, že lékařská pomoc je jednou z možností, jak se podělit o křesťanskou naději. „Nechtějí být obraceni na víru. Můžete se svými průvodci mluvit, ale vašemu otevřenému svědectví brání nynější zákazy. Svědčit ale můžete svými skutky, činy. Oni se pak ptají. Přicházejí a zajímají se: „Proč to děláte?“ Pak dostáváme příležitost podělit se s nimi o lásku našeho Pána.
 
 Hnutí domovní církve pomáhá šířit evangelium v Indii
   (Friday Fax) – „Křesťanské církve a skupiny v křesťanské jižní Indii strategicky navzájem spolupracují,“ hlásí poradce pro církevní růst Joshua Pillai. Během konference v Tiruchi v Tami Nadu, která probíhala od 16. do 18. dubna, mluvili evangelista Sadhu Chellappa, kazatel Rathnam Paul, zakladatel sborů Victor Choudhrie a Pillai ke 350 kazatelům o možnostech zakládání domovních církví v jižní Indii, která je silně ovlivněna tradičními církvemi. V severní Indii se hnutí domovních církví šíří tak rychle, že se stalo jedním z nejrychleji rostoucích hnutí v Indii. Choudrie, který se přímo či nepřímo podílel na založení tisíců domovních shromáždění za posledních šest let, řekl, že spolu se změnou mentality musí být také k zakládání domovních církví použita úplně jiná metoda, protože jejich dynamika, či život, jsou velmi odlišné od forem tradiční církve. „Pracoval jsem jako misionář v severní Indii dvacet let a dalších deset let v jižní Indii, ale teď si uvědomuji ty chyby, které vyústily v poměrně málo ovoci,“ řekl po semináři jeden pastor. Podle Pillaie „konference otevřela oči mnoha pastorům, kteří nyní mohou s důvěrou přistoupit k úkolu zakládání 50 000 nových domovních církví během příštích deseti let.“ Pillaiův výzkum na toto téma byl zveřejněn na podobných konferencích v Hubli a Bangalore, kde kazatelé nyní zvažují strategie k založení 70 000 nových sborů.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz