Zprávy HCJB 3.6.2002

 Napětí v Indii omezuje evangelizační činnost.
   (Mission Network News) - Konflikt mezi Indií a Pákistánem začíná ovlivňovat místní evangelizaci. John Maisel z East West Ministries řekl, že neklid byl důvodem ke zrušení plánovaného evangelizačního pobytu pro křesťany z Bhútánu, Nepálu a Indie: „Chystali jsme se poslat tým pro šestitýdenní evangelizační práci. Ale museli jsme to odříci, protože Ministerstvo zahraničí vydalo varování a zvlášť nedoporučilo Američanům cesty do Pákistánu a do Indie.“ Evangelizace nicméně pokračuje díky činnosti místních křesťanů. Maisel dodává, že od teroristických útoků 11. září ubylo darů na misijní práci mezi pohany. .“

*Ve spolupráci s rádio FEBA vysílá HCJB World Radio jednou týdně na krátkých vlnách své programy do východní Indie, a to ve dvou místních nářečích: Chattisgarhi and Mundari. Kromě toho vysílá HCJB pro Indii denně na krátkých vlnách devadesátiminutové programy v angličtině z ecuadorského Quita. HCJB také zkoumá možnost rozmístit křesťanské vysílače přímo v velkých indických městech.

*Tato a další dnešní zprávy jsou (pouze v aktuální den) v originální anglické verzi zde.
 
 Srbští pravoslavní věřící jsou dále pronásledováni.
   (Assist News Service) - Podle čerstvých zpráv trpí pravoslavní srbští křesťané v Kosovu rozsáhlým pronásledováním, což je v rozporu s úsilím místní vlády o smíření. Zprávy o obtěžování pravoslavných jeptišek, mnichů i prostých věřících přicházejí ani ne měsíc poté, co nedávno zvolený kosovský premiér Bajram Raxhepi 5.května zavítal na pravoslavné velikonoční bohoslužby v klášteře v Peci. Mírové síly pod velením NATO nejsou schopny plně ochránit místní Srby před násilím, protože kosovské obyvatelstvo tvoří převážně muslimové - etničtí Albánci. Jugoslávský prezident Vojislav Koštunica se obává, že nedávné útoky odradí od návratu do Kosova srbské uprchlíky, kterých je v Srbsku a v Černé Hoře odhadem 240.000.
 
 Gruzínský baptistický představitel terčem slovních útoků.
   (Religion Today) - Malkhaz Songulashvili, prezident Sdružení Evangelijních Baptistů v Gruzii je terčem nevybíravých útoků jednoho odsvěceného pravoslavného kněze a jeho souvěrců. Jedny pravoslavné gruzínské noviny napsaly, že Songulashvili „představuje největší nebezpečí pro naši víru. Ve svých knihách bezohledně ničí základy pravoslavné víry.“ Songulashvili říká, že útoky by mohly být reakcí na nedávný dopis, který gruzínskému prezidentovi Eduardu Ševarnadzemu zaslali někteří američtí senátoři. V dopise vyzvali vládu Gruzie k opatřením proti vzrůstajícímu počtu útoků na Svědky Jehovovy, letniční a baptisty. Bylo zaznamenáno přes 700 oprávněných stížností i doložených útoků na nepravoslavné křesťany. Songulashvili nabádá gruzínského prezidenta, aby využil svého vlivu a násilí zastavil. Hrozby ale pokračují.

*HCJB World Radio ve spolupráci s místními partnery tvoří křesťanské programy v gruzínštině a vysílají je do této oblasti jednou týdně. HCJB World Radio ve spolupráci s organizací Hosanna a místními přáteli pracují na dramatizaci Nového Zákona v gruzínštině. Jde o součást projektu Víra ze slyšení.
 
 Církve v Mozambiku se sjednotily v modlitbách za oběti vlakové nehody
   (Council for World Mission) – Křesťanský koncil v Mozambiku uspořádal speciální bohoslužbu v sobotu 1. června, aby se modlili za oběti nejhoršího železničního neštěstí, jaké se kdy v zemi stalo, při kterém zahynulo 200 lidí, řekl kazatel Arao Litsure, který je také prezident jihoafrické církve United Congregational Church. Vlak naboural 25. května poté, co začal mít mechanický problém při sjíždění kopce. Řidič odpojil zadní část vlaku, která byla pro cestující, a zaklínil kola čtyřmi velkými kameny, aby se netočila. Potom odjel s přední částí vlaku, která vezla náklad, do stanice v Tenga (severozápadně od Maputo). Kameny se zřejmě uvolnily a osobní vagóny se hnaly s kopce asi tři míle, než narazily do nákladní části vlaku. Modlitební shromáždění se koná na stadionu v Maputo.
 
 Služba literatury se v Pákistánu rozrůstá i přes nepokoje
   (Mission Network News) – Ani přibývající hrozby, bití a uvěznění, kterými trpí členové týmu Christian Aid Mission v Pákistánu, je nezastavily od dalšího šíření dobré zprávy Ježíše Krista. Naopak, evangelizace literaturou v Pákistánu rozdala 60 000 Biblí a Nových Zákonů od té doby, kdy před 10 lety začala pracovat. K tomu byly tisíce kopií rozdány do knihoven v zemi. Misionáři také chodí od domu k domu ve třetí oblasti této země.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz