Zprávy HCJB 4.6.2002

 Možnost války mezi Indií a Pákistánem tísní křesťany.
   (Mission Network News) – Množství zpráv z indicko-pákistánského pohraničí mluví o místních bojích. V této souvislosti se představitelé obou států sešli v Kazachstánu k mezinárodnímu rokování o bezpečnosti v Asii. Gary Lane z Voice of Martyrs pozoruje dopad napětí na misijní činnost v oblasti: „Křesťané, zvláště ti v Pákistánu jsou velmi stísnění a plni obav z budoucnosti. Nepřejí si jadernou válku. Pokaždé, když se v Pákistánu něco vážného děje, křesťané jsou na tom hůř. Je třeba modliteb za zázrak Boží ochrany našich bratří a sester v Pákistánu. S křesťany se zachází jako s občany druhé či třetí kategorie. Představují jen 2% populace. Jejich pronásledování je součástí systému i místní kultury: Křesťané, zpravidla chudí jsou nuceni hledat práci u muslimů a ti toho zneužívají k nátlaku. V příhraničních oblastech vedoucí misií říkají, že politická nejistota se projevuje různě. John DeVries z Mission India říká, že neklid nenarušil program dětského Biblického klubu. „V létě oslovíme asi 3 miliony dětí, ale máme přihlášky od 5.1 milionu. Otevřenost a poptávka sborů po možnosti zřídit pro jejich děti dvoutýdenní biblické tábory a pak s nimi ve školním roce pokračovat v družinkách je překypující.“ DeVries žádá o modlitby křesťanů kdekoli ve světě za mír. „Válka by měla rozkladný účinek. Války vždy brání šíření evangelia.“

*Tato a další zprávy jsou (pouze v aktuální den) v originální anglické verzi zde.
 
 Pozorovatelská misie opět potvrzuje zprávy o otrokářské praxi Súdánu.
   (Religion Today) - Freedom House oznamuje, že její průzkum znovu potvrdil existenci otrokářství, odvlékání a nevolnictví v této válkou sužované zemi. Oficiální zpráva s názvem „Otroctví, únosy a nevolnictví v Súdánu“ byla připravena skupinou International Eminent Persons podporovanou ministerstvem zahraničí USA. Zpráva potvrzuje existenci otrokářství v Súdánu, které se udržuje nájezdy provládních milicí na civilisty v povstaleckých oblastech. Zpráva obsahuje i nástin rozsáhlých opatření, která vláda Súdánu musí podniknout k vymýcení tohoto zlořádu a k pomoci jeho obětem. Nastiňuje i akce, jež by mezinárodní společenství podniklo, pokud by vláda Súdánu projevila ochotu začít. „Zpráva definitivně potvrzuje skutečnost, že Súdánská vláda nad otrokáři přimhuřuje oko,“ řekla Nina Shea, ředitelka Ústředí pro náboženskou svobodu při Freedom House. „Zpráva je o to naléhavější, že USA usilují o hlavní roli v prosazování míru, který by řešil odpovídající ochranu práv obléhaných animistů a křesťanů v jižním Súdánu.
 
 Premiér Singapuru volá všechny víry k toleranci
   (Council for World Mission) – „Musíme zabránit tomu, aby přibývaly náboženské konflikty,“ řekl premiér Singapuru Goh Chok Tong, který opětovaně zdůraznil potřebu náboženské tolerance ve své zemi. O tom podalo zprávu zpravodajské vysílání Channel News Asia. Při projevu na Vesak Great Joy Party, organizované singapurskými budhisty Singapore Buddhist Welfare Services, Goh řekl, že svoboda praktikování vlastního náboženství přichází s odpovědností za zajištění vzájemného respektování všech náboženských vyznání. To podle něj znamená praktikování svého náboženství, aniž byste podrývali multi-náboženský základ singapurské společnosti. Tolerance – přední hodnota budhismu – je podle Goha zásadní v multi-náboženském Singapuru. „Naše svoboda uskutečňovat naši vlastní víru a náboženská harmonie Singapuru se vytratí, pokud se bude jedna náboženská skupina snažit vyvýšit nad ostatní.“
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz