Zprávy HCJB 5.6.2002

 Uzbečtí úředníci vpadli do protestantského sboru a zastavili bohoslužbu.
   (Charisma News Service/Keston News Service) - V neděli 25. května vpadli uzbečtí úředníci do protestantského sboru, přerušili bohoslužbu a po členech sboru požadovali sepsání písemného vysvětlení, co je vedlo k návštěvě křesťanského kostela. Oznamuje to Keston News Service. Účastníci byli obviněni a očekává se jejich pokutování. Stání před soudem ve městě Nukus na západě Uzbekistánu mělo být 29. května, ale bylo odloženo. Úřady uvádějí, že vhledem ke zrušení registrace sboru v srpnu 2000 jsou všechna jeho pozdější shromáždění „nezákonná“. Pastor Khim-Moon Kim se brání tím, že sboru byla nová registrace již třikrát zamítnuta. Od té doby je sbor nucen existovat v podstatě jako podzemní organizace. „Podle úřadů se bez registrace nesmíme shromaždovat,“ řekl Kim. „V důsledku toho může policie kdykoli navštívit naše shromáždění. Ale podle naší víry vlastně není třeba být registrován, když se chceme modlit k Bohu.“ V Nukusu, metropoli autonomní oblasti Karakalpakstan v Uzbekistánu (jižně od Aralského jezera) mají křesťané vleklé potíže. V oblasti není úředně registrován jediný křesťanský sbor.

*Tato a další dnešní zprávy jsou (pouze v aktuální den) v originální anglické verzi zde.
 
 Křesťané bývalého Sovětského Svazu se připravují na další pronásledování.
   (Religion Today/Assist News Service) - V době, kdy pozornost světa je upřena na indicko-pákistánský konflikt a na Spojenými Státy vedenou válku proti terorizmu, křesťané bývalého SSSR očekávají další období pronásledování. Podle Keston News Service navrhuje Bělorusko (které je i tak terčem zahraniční kritiky pro porušování lidských práv) zákon, který by mohl vést k zákazu náboženské činnosti neregistrovaných sborů. Podle navrhovaného nového zákona by bylo cizincům zakázáno vést náboženské organizace a náboženská literatura by podléhala předběžné cenzuře. Navíc, pokud zákon běloruským parlamentem projde, nebude možno ani žádat o registraci sboru s méně, než 20 dospělými členy.

V islámském Uzbekistánu protestantský církevní představitel v otevřeném dopisu prohlásil, že „zřejmě byly znovu zahájeny kroky směřující k omezení náboženské svobody v zemi.“ Dopis uvádí řadu konkrétních příkladu z poslední doby, například požadavku církevní rady státu na konec křesťanského modlení se v uzbečtině, nebo zadržení 18 křesťanů a následného vyšetřování původu křesťanské literatury ve středoasijských jazycích.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz