Zprávy HCJB 6.6.2002

 Mnoho lidí ve střední Asii se obrací.
   (Christian Aid Mission) - Misijní představitel jedné středoasijské země popisuje, jak se u nich mnoho obyvatel z převážně islámských oblastí vydalo cestou vedoucí ke Kristu: „Celá oblast je opět v nejistotě. Každý den si uvědomujeme, že by mohl být dnem posledním a tak se mnozí vydávají za Ježíšem Kristem.“ Na léto misie již po několikáté plánuje rozsáhlé svědectví mezi dětmi. Asi 5.500 dětí pojede na týdenní pobyty do hor, kde budou jíst jednoduše o zdravě a naslouchat čisté slovo Boží. „Šíříme lásku Pána Ježíše a mnoho oslovených se za Ním vydává,“ řekl již citovaný misionář.

*Tato a další dnešní zprávy jsou (pouze v aktuální den) v originální anglické verzi zde.
 
 250 pracovníků křesťanské rozhlasové misie se sešlo v Moskvě.
   (Assist News Service) - Ve dnech 17.-19. května se v Moskvě sešli rozhlasoví pracovníci misií po celém bývalém Sovětském Svazu na čtvrté výroční konferenci Sdružení rozhlasových misií (Association of Christian Broadcasters). Přes 250 účastníků z Ruska a okolních zemí společně absolvovalo školení o sdělovacích prostředcích, plánovali a modlili se za duchovní rozvoj Ruska. Delegáti z Murmanska přišli s naléhavou prosbou o pomoc. Jejich mluvčí řekl: „Lidé žijící v naší oblasti se upíjejí k smrti. Hynou před našima očima. Potřebujeme pomoc. Nevíme, odkud nám pomoc přijde. Ale jsme si jisti – Pán chce spasení těchto lidí.“ Místní křesťanské televizní vysílání bylo zastaveno, ale delegáti jej chtějí znovu spustit, aby „bylo opět zahájeno hlásání evangelia.“ HCJB World Radio poskytuje kurzy rozhlasové techniky a řadu souvisejících seminářů. Novějším tématem je internet jako nástroj evangelizace. Delegáti pocházeli i ze sibiřského Jakutsku či z Ázerbajdžánu. Jeden účastník jel do Moskvy vlakem 4 dny až z mongolských hranic.
 
 Tibeťané z odlehlých vesnic jdou 17 dní na biblické školení
   (Christian Aid Mission) – Etničtí tibetští věřící, kteří žijí vzdáleni od své domoviny v odlehlých himálajských vesnicích, jdou 17 dní jednu cestu, aby navštívili týdenní biblický kurz. Tato služba evangeliem je natolik taktní, že není známo dokonce ani místo konání. „Školení bylo velkou výzvou,“ řekl vedoucí organizace, který vede tento seminář. „Odhadovali jsme, že by mohlo přijít 10 lidí, ale jen první den jich přišlo 15!“ Co je překvapilo, bylo to, že jen málo z návštěvníků kurzu umělo číst a psát a rozuměli jen tibetsky. Potíž s překladem byla překonána díky tibetsky mluvícímu vedoucímu. „Prosím, modlete se za našich 15 žáků,“ řekl. „Doma budou vystaveni pronásledování jak ze strany rodiny, tak ze strany celé společnosti.“ Někteří z nich pracují v místním klášteře ve vesnici, která je plně pod kontrolou budhistických mnichů. Všichni vesničané musí platit klášteru část ze svého příjmu v každém období sklizně. Navzdory této povinnosti jsou ale tibetští věřící odhodláni sdílet se o dobrou zprávu se svými lidmi, ať to přinese jakékoliv problémy.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz