Zprávy HCJB 10.6.2002

 Uzbečtí křesťané jsou nuceni scházet se tajně.
   (Assist News Service) - Deset let po pádu komunizmu v bývalém Sovětském Svazu musejí křesťané ve střední Asii žít jako církev v katakombách v dobách Římského Impéria. Tajná shromáždění se konají ve stínu zpráv o nevlídném zacházení s křesťany pro jejich víru, také o věznění a mučení pastorů. Keston News Service hlásí, že 50 členů protestantského sboru ve městě Muinak v uzbecké autonomní oblasti Karapalkastan žije ve strachu z úřadů. Musejí se shromažďovat tajně v blízké poušti, protože jejich pastor Salvat Seregabajev je pod dohledem. K těmto ukázkám svobody vyznání po uzbecku dochází po varování Seragabajeva místním starostou před dvěma měsíci. V dopisu od starosty stojí, že činnost neragistrovaného křesťanského sboru není dovolena.

Muinak je vnímán jako jedna z nejzuboženějších oblastí střední Asie a symbol jednoho z nejhorších ekologických neštěstí 20. století. Před 30 lety to byl velký přístav na Aralském jezeře, pokles přítoku do jezera v důsledku zavlažování ale způsobil, že dnes je město 90 km od břehu.

*Tato a další dnešní zprávy jsou (pouze v aktuální den) v originální anglické verzi zde.
 
 Sborovému domu v Tatarstánu hrozí demolice.
   (Keston News Service) - Nad osudem baptistické modlitebny v Kazani, hlavním městě Tatarské ruské republiky asi 800 km východně od Moskvy se vznáší nejistota. Modlitebna by mohla být zbourána kvůli výstavbě městského dopravního okruhu. Dvoupodlažní dům byl postaven v roce 1997 na okraji Kazaně. K jejímu dokončení přispěly dary od 400 různých sborů a zahraničních dárců. Ale protože kazaňský sbor není registrován, nesmí vlastnit budovu a ta je proto vlastnictvím jednoho člena sboru. Úředníci říkají, že sboru bude nabídnuto jiné místo, ale pokud jde o finanční náhradu stavby, jsou baptisté skeptičtí.
 
 Misijní práce v Kašmíru pokračuje, přestože zahynul student z Biblické školy.
   (Assist News Service) – Student z Biblické školy patřící Gospel for Asia (GFA) v Indií kontrolované části Kašmíru byl podle zprávy prezidenta GFA K.P.Yohannana zavražděn. „Mnoho podrobností nevíme, ale mezi našimi misionáři a venkovskými kazateli panuje přesvědčení, že za vraždou jsou místní muslimští extrémisté. Zavražděný bratr patřil ke skupině studentů GFA, kteří šířili víru mezi desetitisíci uprchlíků z pohraničí vystrašených představou možné války.“ Jméno zavražděného studenta se tají. „Přestože zodpovědní bratři z GFA pro oblast Kašmíru sdělili všem našim misionářům, že by měli oblast opustit, 47 jich zvolilo zůstat, aby dál svědčili o Pánu,“ řekl Yohannon. „I nyní jsou rozptýleni podél kašmírské hranice, modlí se s uprchlíky a všelijak jim pomáhají.“ Biblická škola je jen 5 km od pákistánské hranice a je v oblasti, kde nepokoje jsou na denním pořádku. „Prosím, modlete se za Boží ochranu pro tyto drahé věřící a bratry z GFA, kteří čelí těžkému protivenství,“ dodal Yohannon. „Pokračujte v modlitbách za mír mezi Indií a Pákistánem. V sázce jsou miliony životů.“
 
 Tisíce sborů vznikají v severní Indii
   (Friday Fax) – Zatímco narůstá napětí v pohraniční oblasti mezi Indií a Pákistánem, úsilí o založení nových sborů pokračuje a jsou zakládány tisíce nových shromáždění. Ve 12 severních státech Indie bylo v posledních 5 letech založeno 9 000 domovních církví. V roce 2001 vzrostl podle zpráv Operation Agape počet sborů o 66 procent. V severním státě Uttar Pradesh, což je jeden z největších států ještě nezasažených evangeliem, bylo vloni založeno 1 000 sborů. Modlitební skupinky po celém národě „si adoptují“ oblasti připravené k evangelizaci, a noví věřící jsou okamžitě vyučováni, jak zakládat sbory. V nedávném 11měsíčním období nahlásili vůdci 1 250 nových domovních církví, 7 300 domů modliteb a 6 000 nových věřících, kteří jsou připraveni k vyučování, aby mohli dále sloužit.
 
 Potřeby biblického překladu v Papuy Nové Guiney přemáhají zaměstnance
   (Mission Network News) – Přes hrdinské misionářské úsilí přeložit Písmo do jazyků, kterými se mluví v zemi Papua Nová Guinea, zůstává tento úkol i nadále postrachem, říká misionář David Howard z organizace Wycliffe Bible Translators. Říká, že práce není „ani blízko“ k tomu, aby byla z poloviny hotova. „Je zde více než 800 jazyků, a my jsme udělali přibližně 120 překladů Nového Zákona. ... Postrádáme lidi, kteří by byli schopni dělat samostatně tuto práci, a proto hledíme k Pánu, aby nám přivedl lidi z jiných organizací a církví na Papue Nové Guinee, aby přivedl lidi, kteří mohou pracovat na překladech.“
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz