Zprávy HCJB 11.6.2002

 Nepokoje v Nepálu vedou k větší otevřenosti evangeliu
   (mission Network News) – Odboj v Nepálu se během minulého roku stával čím dál tím více násilným. Nedávná šarvátka mezi maoistickými vzbouřenci dokresluje vážný stav pohotovosti. Zatímco se vláda pokouší získat znovu kontrolu v zemi, jiní se obracejí za mírem jinam. Prezident organizace Evangelium pro Asii K.P. Yohannon říká, že misionáři v Nepálu viděli v nedávné době opravdovou otevřenost evangeliu. „Více se teď soustředíme na radiové vysílání v nepálském jazyce, protože víme, že všichni naši misionáři nemohou svobodně cestovat. Přesto můžeme hlásat evangelium pomocí tohoto média.“ Yohannon prosí křesťany, aby pomáhali věřícím v Nepálu v jejich nesnázích. „Potřebujeme se modlit za to, aby církev v Nepálu zůstala bdělá, aby se hodně modlila a byla ochotná stát v mezeře.“
 
 Distribuce Biblí v Číně je spojena se zvýšeným církevním růstem
   (Religion Today) – Po nedávné cestě do Číny podal prezident Světového překladatelského centra Bible Dale Randolph zprávu o tom, jak je hmatatelný růst v hnutí domovních církví v Číně propojený s distribucí centra, které poskytuje čínskou Bibli ve zjednodušené podobě. „V posledních sedmi letech vedla distribuce centra k více než 360 křtům a 62 novým sborům. A to je jen to, o čem víme,“ řekl Randolph. Centrum tiskne tyto speciální čínské Bible v Číně. „Je to choulostivý a nebezpečný proces kvůli složitému politickému klima v Číně,“ vysvětluje Randolph. „Ale pracujeme s několika oddanými lidmi, kteří denně přinášejí oběti, aby zveřejnili Boží Slovo.“ Každý měsíc je pokřtěno přibližně 12 lidí a začnou fungovat tři nebo čtyři nová domovní shromáždění. Očekává, že v příštích pěti letech bude založeno přes 200 sborů v odpovědi na biblické distribuční úsilí.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz