Zprávy HCJB 12.6.2002

 Německy mluvící Evropa vyhlásila rok 2003 za „Rok Bible“
   (Evangelical News Agency IDEA) – V roce 2003 bude v evropských německy mluvících zemích věnována mimořádná pozornost Bibli, protože sbory téměř všech denominací v Německu, Rakousku, částech Švýcarska a ve východní Francii se spojí v jedno, aby udělali tento rok „Rokem Bible.“ Společně s biblickými a evangelizačními organizacemi budou mít za cíl představit veřejnosti Písmo jako knihu, která zformovala evropskou kulturu. Organizátoři také chtějí oprášit tento „nečtený“ bestseller. Přestože je Bible téměř v každé domácnosti v Evropě, jen málo lidí ji kdy otevře, aby studovali Boží Slovo. Avšak organizátoři doufají, že společnými silami zvednou povědomí lidí o Bibli a jejím vlivu na společnost. Kazatel Jan Buehler, generální tajemník Německé biblické společnosti ve Stuttgartu, očekává, že účast církví na této události předčí minulý „Rok Bible“ v roce 1992. Tehdy se zúčastnilo přes 7000 místních sborů.
 
 Presbitariáni v Malajsii využívají čínské festivaly k evangelizaci
   (Religion Today) – Presbyteriánské shromáždění v Malajsii evangelizuje místní čínskou komunitu tak, že využívá k šíření křesťanské víry čínské festivaly. Festival měsíčního koláče se koná každé léto a číňané pečou a jí malé kulaté koláčky. Čínské shromáždění Hebronské presbyteriánské církve v Johor Bahru dělá tyto koláčky s evangelizační zprávou uvnitř a rozdává je čínským budhistům. Na čínský Nový rok bude církev rozdávat pomeranče, což je tradiční dárek, a budou se také pokoušet začít konverzaci o křesťanství. „Chceme jim dát vědět, že pro ně chceme požehnání, a že jsme také číňané,“ řekl diákon Hebronského shromáždění. „Také chceme, aby věděli, kdo a kde jsme, aby mohli přijít na příští evangelizační shromáždění.“
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz