Zprávy HCJB 17.6.2002

 Přibývají starosti o bezpečí křesťanských vězňů v Pákistánu.
   (Mission Network News) - Všem křesťanům je adresována výzva k modlitbám za 10 věřících, kteří jsou v důsledku křivých obvinění ve vězení. Těchto deset je vězněno již po nějakou dobu, teď však přibývá starostí o jejich bezpečí, zvláště v souvislosti s vraždou přátelského muslima, ke které došlo minulý týden a jejímž motivem mělo být „rouhání se Mohamedovi.“ Terry Madison z Open Doors Ministries říká, že když „muslim může zavraždit jiného muslima, nebude mít velké výčitky svědomí kvůli vraždě křesťana. Uvážíme-li celkový neklid a k tomu podstatu fundamentalizmu, dospějeme k povaze napětí, které může spustit stejné násilí i proti křesťanům.“ Madison dodává, že útlak věřících v Pákistánu narušuje evangelizační činnost: „Křesťané se často krčí, protože představují menšinu; vláda má navíc určité sklony mít křesťany v neoblibě. Tyto pocity křesťanů se nicméně zakládají na reálném pocitu ohrožení pociťovaném již dlouho před 11. září.“

*Tato a další dnešní zprávy jsou (pouze v aktuální den) v originální anglické verzi zde.
 
 Výročí korunovace saúdského krále kazí případy porušování lidských práv.
   (Evangelical News Agency IDEA) - Dvacáté výročí korunovace suádskoarabského krále Ibn Abdula Azize Fahda, které připadlo na 13. června bylo podle Mezinárodní společnosti pro lidská práva poznamenáno řadou případů porušování lidských práv. „Mučení, popravy a různé druhy nelidského týrání, jako je veřejné bičování jsou na denním pořádku. Za odpadnutí od islámu je smrt…“ znovu připomíná tato organizace se sídlem ve Frankfurtu. „Neexistuje žádná snášenlivost vůči nemuslimům. Jakákoli nemuslimská náboženská činnost je zakázána. Ze strachu před pronásledováním náboženskou policií se jen zlomek z půlmilionového houfu křesťanských uprchlíků z různých zemí v Saúdské Arábii odvažuje účastnit se soukromých modlitebních shromáždění. Například v průběhu loňského léta bylo 14 křesťanů uvězněno bez zákonného odůvodění. Organizace vyzývá krále Fahda, aby zamezil mučení a připustil uplatňování běžných mezinárodně uznávaných norem pro lidská práva jako jsou svoboda vyznání či práva žen.
 
 Přehled: Skotsko se stalo „pohanskou“ zemí
   (Worldwide Photos) – Skotsko je nyní „pohanskou“ zemí, to prohlásila skotská církev po průzkumu provedeným dvěma sociology na univerzitě v Aberdeen, který ukázal, že jen 12 procent Skotů se hlásí k národní církvi. Více než třetina z 1 600 dotázaných na podzim 2001 kdysi pravidelně chodila do kostela, ale už přestala. Z nich tam více než polovina přestala chodit dříve, než jim bylo 16, a to je podle průzkumu „výsledek rodičů, kteří chodí do kostela, ale neumí předat svoji víru svým dětem." Počet těch, kteří chodí do kostela zřídkakdy nebo nikdy vzrostl na 60 procent vloni oproti 43 procentům v roce 1972. Výrok v tisku skotské církve říká, že celkový obrázek odhalil „nezájem spíše než nepřátelství vůči organizované formě náboženství – neochotu nechat náboženství zasahovat do svého života.“
 
 Duchovní organizace spustila evangelizaci literaturou v Paraguayi
   (SIM) – Misionář organizace SIM Andy McQuaid podal zprávu o nové snaze vydat evangelizační literaturu napsanou Paraguajci a vytisklou v Paraguayi. SIM je už dlouho hlavním dodavatelem evangelizační literatury do paraguajské církve – „doslova tuny evangelizačních letáků“ – a to všechno ze zdrojů mimo zemi. Očekává se, že materiály, které budou napsané a vydané místně, budou mít větší účinek. SIM v Paraguayi plánuje nahradit výdaje za tyto materiály jakémukoliv biblicky věřícímu sboru nebo jedinci, který touží získat Paraguajce pro Krista. Vize SIM je taková, aby církev v Paraguayi převzala plné vlastnictví literárních aktivit včetně zakládání sborů (evangelizace a učednictví), službu lidským potřebám a rozvoj křesťanských vůdců.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz