Zprávy HCJB 18.6.2002

 Sucho a ekonomický úpadek ničí subsaharskou Afriku.
   (Council for World Mission) - Nejméně čtyři státy subsaharské Afriky jsou v humanitární krizi kvůli velkému suchu, úpadku komerčních farem, úbytku obilných zásob, politickým sporům a faktickému úpadku hospodářství. Desmond van der Water, generální sekretář organizace Council for World Mission to poznamenal na zasedání výkonného výboru organizace v Aucklandu na Novém Zélandu, které se konalo ve dnech 11.-18. června. Sucho a úpadek ekonomiky podle jeho slov srazilo na kolena režim v Zimbabwe v čele s prezidentem Robertem Mugabe. Zprávy z venkovských oblastí mluví o umírajících hladem. Také Malawi a Zambie čelí možnému velkému hladomoru, řekl van der Water. „Po celé jižní části Afriky se chystá ,dokonalý’ hladomor způsobený ničivým spojením nepřízně přírody a lidského ignorantství, nejhorší nedostatek potravin v posledních 60 letech.“ I na Madagaskaru představitelé Církve Ježíše Krista mluví o politické krizi v zemi, jejímž důsledkem je nedostatek potravin a dalších nezbytností. „Nemůžeme být lhostejní k neutěšené situaci obyvatel všech těchto zemí,“ řekl van der Water. „Je naší povinností alespoň posílit zde možnosti našich církví, které se snaží čelit možná největší výzvě celé historie.“

*Tato a další dnešní zprávy jsou (pouze v aktuální den) v originální anglické verzi zde.
 
 Běloruští protestanti se postí a modlí se v obavách z návrhu nového zákona o církvích.
   (Associated Press/Assist News Service) - Protestantští křesťané v Bělorusku strávili víkend modlitbami a posty v obavách z možných negativních důsledků navrhovaného zákona o církvích, který by podle jejich slov posílil dominantní postavení ruské pravoslavné církve v zemi. 750 protestantů se modlilo, aby parlament návrh zamítl. Řekl to Aleš Veličko, mluvčí Unie evangelijních křesťanů. Poznamenal, že 30-40% sborů by se podle nového zákona nemohlo zaregistrovat, protože nemají potřebných 20 členů. Biskup Sergej Komič z letniční unie, Alexandr Sakovič z jiné křesťanské unie a Mojsej Ostrovskij z církve Adventistů s.d. řekli, že návrh zákona „neodpovídá mezinárodním standardům.“ Tito představitelé citovali některé články navrhovaného zákona a ukazovali na nich rozpor zákona s pojmy svoboda víry a svoboda vyznání. Poslední vývoj ignoruje obavy mezinárodní veřejnosti o osud lidských práv v Bělorusku a obavy v souvislosti s rostoucím pronásledováním aktivních křesťanů. Nicméně analytici se domnívají, že návrh zákona bude přijat ještě před tento měsíc, před parlamentními prázdninami.
 
 Kubánská vláda maří pastorův plán postavit kostel
   (Compass) – Každou neděli se nacpe do bytu pastora Julio Balase poblíž Havany až 90 lidí k bohoslužbě. Kubánská vláda v nedávných letech vesměs tolerovala „domovní shromáždění“ jako tohle vedené Balasem, přestože je to ilegální. Ale Balas nechce porušovat zákon. Přes tři roky se spolu s dalšími evangelickými vůdci v Alamaru snaží vyhovět zákonům o tom, že věřící se mají scházet v církevních budovách. Alamar je pobřežní komunita asi 10 mil od Havany. Teď se podle něj zdá, jakoby se vláda snažila pozastavit projekt na vybudování kostela. Už alespoň rok a půl nic neslyšel. „Projekt je v rukou Kubánského církevního koncilu,“ řekl Balas o vládou uznávané alianci denominací, která jedná jako prostředník mezi státem a kubánskými náboženskými skupinami. „Ale myslím, že to nebude fungovat.“ Několik sborů v Alamaru žádalo vládu o pozemky, ale stát zatím odmítal dát církvím půdu a zamítl téměř všechny projekty na stavbu nových kostelů od doby, kdy Fidel Castro před 43 lety převzal moc.
 
 Wycliffe chce do roku 2025 začít s překlady ve všech jazycích
   (Mission Network News) – Přes 200 Wycliffových delegátů ze 70 národů se sešlo během mezinárodního setkání organizace v centru JAARS Center v Severní Karolíně, aby diskutovali o strategii biblických překladů. Kenneth Kok, ředitel organizace Wycliffe Bible Translators v Singapuru říká, že překlenujícím tématem setkání byla potřeba modlitby. „Je třeba, aby modlitba podepírala tuto Vizi 2025, kdy, jak doufáme uvidíme, že se do roku 2025 začne s překladem Bible v každém jazyce, který ji potřebuje,“ vysvětluje. „A opravdu chceme pohlížet na modlitbu jako na tu nejdůležitější strategii, kterou můžeme uplatnit.“ Kok tvrdí, že když 3 000 jazyků stále potřebují Písmo, musí se zlepšit proces překládání. „Když budeme pokračovat v práci způsobem, jakým jsme to dělali dosud, bude nám to pravděpodobně trvat dalších 150 let. Máme pocit, že to je příliš dlouho. Pět generací lidí zemře bez toho, aby vůbec měli příležitost mít Boží Slovo ve svém vlastním jazyce.“
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz