Zprávy HCJB 21.6.2002

 V Tatarstánu úřady soudně vystěhovaly 4 sbory.
   (Charisma News Service) – V Kazani v ruském Tatarstánu úřady nedávno soudně vystěhovaly čtyři sbory. Podle Keston News Service bylo příčinou události vystoupení pastora jednoho sboru proti kontrole porodnosti. Pastor neregistrované letniční církve kázal proti antikoncepci a vyprovokoval tím starší matku jednoho farníka ke stížnosti u místních úřadů. V dopisu Radě pro náboženské záležitosti Tatarstánu vyzvala úřady k přijetí opatření k zastavení „sektářů, kteří jejího syna a její snachu nutí mít děti.“ Úředníci pak využili místní dekret z roku 1993 o pronajímání státních budov. To se má dít pouze se souhlasem úřadů, který však v případě nájemní smlouvy letničních chybí. Poté, co si úřady smlouvy ověřily, vystěhovaly nejen letniční sbor, ale i charismatický Sbor úhelného kamene, Volné bratry a Baptistický svobodný biblický sbor. V jiné části města hrozí demolice baptistického sborového domu kvůli plánované stavbě silničního okruhu.

*Tato a další dnešní zprávy jsou (pouze v aktuální den) v originální anglické verzi zde.

* HCJB World Radio pokrývá svým vysíláním Rusko od roku 1941. Programy se vysílají z ecuadorského Quita a z pronajatého krátkovlnného vysílače ve Velké Británii. Součásti programu je i vysílání v Tatarštině jednou týdně. HCJB také od začátku 90.let pracuje na zakládání místních rozhlasových misií ve významných městech po celém bývalém Sovětském Svazu. Na podzim 2000 pomohlo HCJB World Radio uvést do chodu první ruskou křesťanskou satelitní rozhlasovou síť.
 
 Indický církevní pracovník se skrývá, aby se vyhnul falešným obviněním.
   (Mission Network News) - Jeden z klíčových pracovníků Biblické Ligy v Indii se začal skrývat, protože místní úřady se snaží jej uvěznit na základě falešných obvinění. Jay Kumar z Bible League říká, že k obviněním došlo poté, co se radikální hinduisté dozvěděli o plánované velké evangelizační akci v etniku Benjari: „Zahájení programu se blíží. Naši pracovníci jsou na cestě. Je to zápas o duše. Někteří lidé nevnímají, že proti křesťanským pracovníkům dochází na různých úrovních indického vládního systému ke spiknutí.“ Protože mnoho indických Dalitů (stojících mimo kastovní systém) odvrhlo hinduizmus, Kumar věří, že je pravý čas k evangelizaci. „Obrovská masa indické populace říká: ,Přichází něco nového pro naši duši.’ Církev teď musí jít vpřed… Pole se bělají k žni.“
 
 Sbory v Kolumbii přibývají i přes divoké násilí
   (Compass) – Křesťané, kteří zůstali v Kolumbii, aby evangelizovali lidi této země, která je neustále připravena k boji a kde bylo vloni uprostřed násilí uneseno asi 2 800 lidí a 3 500 bylo zavražděno, říkají, že odměna je velká. „Hodně lidí přichází k Pánu,“ říká Pedro Hernandez, vedoucí Medellínské asociace evangelikálních kazatelů. „Jednota církve, pastorů, misionářů je úžasná.“ V Cali a Medellínu zaplní křesťané třikrát v roce fotbalový stadion o 45 000 místech, aby se zde celou noc modlili. Kazatelé se dělí o jídlo a společně evangelizují. „Vidíme za tím Boží ruku,“ řekla Jeannine Brabon, regionální ředitelka Kolumbijského vězení. Brabon slouží v notoricky známém medellínském vězení Bellavista Prison členům soupeřících skupin: levicové guerrilly, pravicoví paramilitaristé, drogoví baroni, policajti, nájemní vrazi a obyyčejní zločinci. Mnoho z nich se ve vězení stalo křesťany. V Medellínu se také zdržuje Andrew McMillan, pastor církve Christian Faith Community Church. Spolu s jeho ženou založil sbor, který navštěvuje každý víkend během tří shromáždění okolo 3 000 lidí. Hernandez, Brabon i McMillan, všem bylo vyhrožováno osobně nebo v rámci jejich služby.
 
 V Pákistánu bylo za posledních 28 let založeno 2 000 sborů
   (Christian Aid Mission) – Křesťanská organizace v Pákistánu založila od roku 1974 přes 2 000 sborů – to je průměrně více než 70 sborů ročně – a rychlost se zvyšuje. William Johnson, rodilý Pákistánec, založil v roce 1974 evangelizační organizaci Pakistan Gospel Assemblies. Do roku 1990 byl zodpovědný za založení 325 sborů. Další rok mu Bůh dal vizi evangelizace 50 000 komunit, které žily bez svědectví evangelia. „Kolik jich chceš zasáhnout evangeliem?,“ zeptal se ho Pán. Po chvilce přemýšlení Johnson odpověděl: „Pane, vezmu desetinu. S tvojí pomocí založím 5 000 sborů.“ Od té doby Johnson se spolupracovníky založili 2 000 sborů, které navštěvuje 100 000 lidí. Většina skupin se schází po domácnostech nebo v pronajatých budovách. Do konce tohoto roku tým pákistánských misionářů plánuje založit dalších 500 domovních církví. V roce 1997 Johnson také založil humanitární organizaci na pomoc uprchlíkům, sirotkům, postiženým vdovám a obětem pronásledování a katastrof. Organizace také pracuje na projektech sociálního rozvoje, jako je vzdělávání dětí, zdravotnické vzdělávání a zdravotnické kempy a mobilní zdravotní nemocnice pro chudé a bezdomovce. Nedávno poskytla organizace pomoc afghánským uprchlíkům v Pákistánu. Jednomu tisíci rodin v uprchlickém táboru Shilman poskytla v lednu jídlo a deky a podobně posloužila v květnu dvěma tisícům rodin v táboře Akora Khattak.
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz