Zprávy HCJB 24.6.2002

 Křesťanské organizace chvátají s pomocí pro Írán po zemětřesení.
   (Disaster News Network/Associated Press) - Sobotní zemětřesení o síle 6,3 stupně Richterovy stupnice postihlo v Íránu zvláště venkovské oblasti. Srovnalo se zemí celé vesnice a tisíce domů postavených z nepálených cihel. Oblasti kolem města Avaj v severozápadním Íránu je nejvíce postižena – asi 60 vesnic ztratilo přes polovinu svých budov. Church World Service, the Middle East Council of Churches a další křesťanské skupiny v souvislosti s pokračujícím záchranným úsilím aktivně sledují situaci. Podle vládních zdrojů si zemětřesení vyžádalo nejméně 220 životů a přes 2000 osob bylo zraněno. Tyto údaje se pravděpodobně zvýší, jakmile záchranné týmy dorazí i do odlehlých oblastí. Nemocnice jsou údajně přeplněny zraněnými. Epicentrum zemětřesení bylo 100 km severozápadně od města Oazvin. Silné následné otřesy pokračovaly během víkendu. Nedostatečná infrastruktura oblasti včetně špatných cest a spojení zpomalují záchranné úsilí.

*Tato a další dnešní zprávy jsou (pouze v aktuální den) v originální anglické verzi zde.
 
 Tisíce osob nemuslimského vyznání prchají v jižním Súdánu.
   (Church World Service) - Zoufalé úsilí uniknout před útoky na jejich vesnice nutí tisíce obyvatel jihosúdánského kraje Rubkona, nemuslimské enklávy obývané zejména animisty a křesťany, prchat z jejich domovů. Naneštěstí jim nízký porost v oblasti Horního Nilu poskytuje jen mizivou možnost úkrytu před ostřelováním helikoptérami. Ve snaze najít i minimální úkryt lidé všech věkových skupin křižují říčky a močály, táhnou s sebou svá dobytčata a uzlíčky majetku. Church World Service pomáhá pomocným organizacím v oblasti v jejich podpoře asi 4000 postižených rodin základními potřebami – přikrývkami, rodinnými moskytiérami, hrnci, nepromokavými celtami na přístřešky proti dešti, rybářským náčiním, nářadím a osivem. Tyto pomocné organizace jsou navíc cvičeny ve způsobech jak zvýšit efektivitu činnosti, aby byly schopny čelit současným i budoucím potřebám.
 
 Misijní činnost v Kazachstánu roste přes nepřízeň vlády.
   (Mission Network News) - V Kazachstánu vládní úřady přitvrdily v úsilí o registraci církví. Ale přes různé potíže věřící pokračují v šíření víry. V poslední době, kdy hrozily nepříznivé změny zákona o církvích se sbory zocelily. „Církev se během posledního roku odpovědně chystala na nový církevní zákon,“ řekl Paul Hagelgamns z Bible Mission International. „Sbory psaly vládě o tom, co chtějí a nechtějí dělat. Pokračují v evangelizaci, misii mezi dětmi, na mnoha místech.“ I když byl návrh nového zákona zamítnut, Hagelgamns žádá křesťany o modlitební podporu. „Je to velmi třeba. Modlete za životy, za moudrost a víru služebníků Páně. Modlete se i za americké sbory, aby se ještě více podílely na této misijní činnosti.“
 
 Křesťané se mají co učit z kopané
   (Evangelical News Agency IDEA)- Vysoce postavený církevní úředník v Německu věří, že křesťané se mohou hodně naučit z kopané. Měli by být inspirovánií nadšením, jaké vidíme na Světovém poháru, který se koná v Japonsku a Jižní Koreji, říká Valentin Schmidt, prezident centrální církevní zprávy protestantských církví. Je přesvědčen, že kopaná a křesťanská víra mají společné něco základního - usilovat o společný cíl a "přijímat porážku s pokorou". Schmidt, nadšený fotbalový fanoušek, je fascinován týmovým duchem. "Hráči ví, že musí jednat společně a vyrovnávat sílu a slabosti jednotlivců, jestliže chtějí být úspěšní", vysvětluje. "Společně vyhrajeme, společně prohrajeme." Církev se touto filosofií řídí už 2 000 let, ale na mnohem pevnějším duchovním základě. Nový Zákon nás učí, že bychom měli nést starosti a problémy jedni druhých, a tak naplňovat Kristův zákon“ (Galatským 6:2). Ale Schmidt trvá na tom, že křesťané by se měli ozvat, když fanoušci „uctívají“ fotbalové hráče jako jsou Oliver Kahn a Miroslav Klose, kteří zajistili Německu vítězství 2:1 proti USA, a tak vyloučili Američany z turnaje. „Je jenom jeden Bůh, a on je Bohem také pro Kahny a Klose tohoto světa.“
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz