Zprávy HCJB 28.9.2003 - 30.9.2003

 PODPORA PRO 3,000 KANADSKÝCH HASIČŮ
    Mezinárodní biblická společnost (IBS) nedávno zaslala 3,000 výtisků Odpovědí na volání, což je Nový zákon speciálně vytištěný pro hasiče v Abbosfordu v Britské Kolumbii, aby podpořila práci těch, kteří bojují s 850 lesními požáry v této oblasti. Od konce dubna zde vypuklo více než 2,000 požárů.Členové a dobrovolníci Armády spásy budou Nový zákon rozesílat 3,000 hasičů a pracovníků odstraňujícím následky katastrof. „Toto je zatím nejhorší období požárů v Kanadě,“ řekl Sues Hyde, ředitel pro styk s veřejností IBS. „Množství hasičů je na pokraji svých sil a Boží slovo jim může přinést útěchu a posílit je.“ (Salvation Army/International Bible Society)
 
 SILNÉ ZEMĚTŘESENÍ V JAPONSKU NEOTŘÁSLO KŘESŤANSKÝM TÁBOREM.
   (Mission Network News) - V Japonsku bylo v pátek 23. září zaznamenáno nejsilnější zemětřesení posledního desetiletí – 8.stupně Richterovy stupnice. Vzhledem k síle zemětřesení byly škody poměrně malé a obyvatelé zasažené oblasti se připravovali na následné víkendové vlnobití tsunami. Paul Jackson z Evangelical Baptist Mission řekl, že misijní tábor v jižním Japonsku nebyl zemětřesením poškozen. „Zemětřesení bylo zvláště na severu. Naši lidé jen vlastně ani nepocítili,“ řekl Jackson, který tábor označil za „významné zařízení“ pro evangelizační svědectví mládeži i celým rodinám. „Vydařila se jim sezóna charakteristická velkým počtem uvěřivších mladých lidí,“ řekl Jackson.

*Tato a další zprávy jsou (pouze v aktuální den) v originální anglické verzi zde.

 
 NOVÁ NÁBOŽENSKÁ ORGANIZACE ZNEPOKOJUJE VĚŘÍCÍ
   Předstvitelé neobvyklého náboženského kongresu ve středoasijském státě Kazachstánu se dohodli na založení tzv. Spojených náboženských národů, hnutí, které vyvolalo nepokoj mezi evangelikálními křesťany. Prezident Kazachstánu Nursultan Nazarbajevov nabídl této organizaci novou budovu v hlavním městě Astana, kde by se mohly probírat náboženské spory na neutrální půdě, jak oznámil Hlas Ameriky. Nicméně někteří evangelikální komentátoři varovali před vznikem podobné organizace, protože to považují za krok blíže k vytvoření „univerzálně přijatelného náboženství“, které by bylo v rozporu s evangeliem Ježíše Krista. Kazachstán už byl kritizován za přísný postoj vůči netradičním skupinám pod Nazarbajevovým vedením. 80% etnických Kazachů se považuje formálně za muslimy a mnoho se jich přiznává k Ruské pravoslavné církvi. Římsko-katolická církev a evangelikální denominace v Kazachstánu rostou i přes vládní opozici. (Assist News Service)
 
 AMERICKÝ PRŮZKUM UKAZUJE NA NIŽŠÍ ÚČAST PŘI BOHOSLUŽBÁCH U LIDÍ MEZI 20-30 LETY.
   (Religion Today/Barna Research) - Nová studie kalifornské skupiny Barna Research Group of Ventura svědčí o tom, že miliony Američanů mezi 20. a 30. rokem věku odkládají v tomto období, kdy si nejvíce budují život, křesťanské věci stranou. Přitom deset let předtím byli v církvi aktivní. Průzkum jehož se zúčastnilo 2660 respondentů všech věkových skupin ukazuje, že Američané mezi svým 20. a 30. rokem ve srovnání s ostatními věkovými skupinami významně méně chodí do kostela, poskytují sboru méně darů, jsou méně oddáni křesťanství, méně čtou Bibli, méně se účastní dobrovolnické či laické církevní činnosti. Snad nejvýraznějším znakem této věkové skupiny je nižší účast při bohoslužbách. Jen tři z deseti (31%) chodí do kostela jednou týdně. Naproti tomu u třicátníků je to 4 z 10 (42%) a u padesátníků a starších skoro polovina (49%). Nízká úroveň návštěvnosti kostela u dvacetiletých není vysvětlitelná jen „životem na vysokoškolských kolejích,“ kde mnohdy kostel není tak dostupný. Výzkum ukazuje, že v tomto životním období u pozdních dvacátníků dochází k namáhavému přechodu ze školy do zaměstnání i k dočasnému snížení návštěvnosti kostela: Jen 22% z lidí mezi 25. a 29. rokem věku bylo v kostele v týdnu, kdy průzkum probíhal.

*Tato a další zprávy jsou (pouze v aktuální den) v originální anglické verzi zde.

 
 VŠECHNY ZPRÁVY V ANGLIČTINĚ.
   IBS, SALVATION ARMY ENCOURAGE 3,000 FIREFIGHTERS IN CANADA

The International Bible Society (IBS) recently shipped 3,000 copies of Answering the Call, a specially designed New Testament for firefighters, to Abbotsford, British Columbia, to encourage workers battling 850 forest fires in the area. More than 2,000 fires have plagued B.C. since April. The New Testaments will be distributed to 3,000 firefighters and disaster workers by staff and volunteers of the Salvation Army manning Emergency Response Units and Disaster Relief Units. "This is Canada's worst fire season ever," said Sues Hyde, director of outreach at IBS. "Many firefighters are stretched to their limits, and God's Word can bring them peace and strength." (Salvation Army/International Bible Society)

POWERFUL EARTHQUAKE IN JAPAN FAILS TO SHAKE CHRISTIAN CAMP

Japan recorded its strongest earthquake in almost a decade on Friday, Sept. 26, registering 8 on the Richter scale. While damage was relative minor considering the quake's intensity, residents in affected areas were on alert for a possible tsunami on the weekend. Paul Jackson of Evangelical Baptist Mission says the ministry's camp in southern Japan was undamaged by the temblor. "The earthquake was considerably to the north. In fact, our folks didn't even feel it," he said. Jackson calls the camp a "remarkable facility," reaching teens and entire families with the gospel. "They have just come off a season in which they've seen a number of young people come to Christ," he said. (Mission Network News)

2,000 YOUNG PEOPLE GATHER IN TOKYO FOR MISSIONS CONFERENCE

About 2,000 young people converged on Aoyama Gakuin, a university near one of Tokyo's major downtown areas, for the "Send Me" conference Aug. 13-15. Sponsored by the Japanese Evangelical Association, this event is similar to the Urbana conference held in the U.S. every three years. Lively chorus singing launched each session, including original songs composed for the event. The highlight came in the evening sessions as Japanese speakers challenged young people to serve God anywhere He leads. Many raised their hands at the closing session to indicate a willing response to the Lord. Five Japanese missionaries from SIM who serve among Muslims in Tanzania, Niger and a country in South Asia held workshops presenting a broad portrait of what life is like on the mission field. In an age when the face of missions is increasingly non-Western, this groundbreaking event in Japan represents a trend in global missions as SIM missionaries now represent 36 nationalities with an increasing number coming from Southeast Asia. Many of the non-Western missionaries are also willing to serve in the most difficult fields where sharing Jesus may invoke heavy repercussions. (SIM)

INTERIOR WALL COLLAPSES AT JERUSALEM'S TEMPLE MOUNT

An interior wall at Jerusalem's Temple Mount collapsed Tuesday, Sept. 23, uncovering a 400-square-foot area of dirt and setting off fears of religious violence. No injuries were reported in the area which was the scene of riots between Jews and Muslims earlier this month. "It looks terrible," said Israeli archaeologist Eliat Mazar as quoted by WorldNetDaily.com. "This collapse might cause a terrific series of collapses." Mazar is leading the committee for preventing destruction of antiquities at the site. She charged members of the Waqf, an Islamic trust with close ties to Yasser Arafat's Palestinian Authority, with directing "unsupervised" work in and around the Temple Mount, resulting in the loss of archaeological treasures. However, Waqf spokesman Adnan al-Husseini said the failure was the result of "Israeli intervention in our work and preventing us from maintaining it after we stated it was in urgent need for a rapid action to prevent its collapse." Last December a "huge bulge" began developing in an outer southern wall on the 37-acre Temple Mount, the holiest site in Judaism. The historic site is the foundation of the Jewish temple that was destroyed in 70 A.D. by the Romans. Israel has given day-to-day administration of the site to the Waqf. "It is frightening to think of this collapse and of what could happen in the future when many tens of thousands of people visit the Temple Mount," said Mazar. "If a catastrophe occurs, the whole world would blame Israel." (Assist News Service)

2,000 ROMANIANS COME TO CHRIST THROUGH 7 SHORT-TERM MISSION TRIPS

Global Missions Fellowship (GMF) is having an impact on Romania through its "Go 2 Grow" short-term missions program. GMF officials said that in seven trips to the country this year, nearly 2,000 people indicated that they had given their lives to Christ. The ministry also has seen 23 churches planted in the region and was instrumental in establishing AWANA Bible clubs for children. In the latest trip to the Constanta area, plans are to start an AWANA club and a Gypsy church near the city. (Mission Network News)

* HCJB World Radio broadcasts the gospel locally in seven Romanian cities via the partner ministry, Radio Voice of the Gospel. The network is a cooperative effort with the Evangelical Alliance of Romania and the Romanian Missionary Society.

FORMER NRB EXECUTIVE HONORED WITH PERCY AWARD

Former National Religious Broadcasters (NRB) executive Dr. Ben Armstrong was presented with the Percy Award at the association's Eastern Convention Awards Banquet in Philadelphia, Pa., Sept. 19. Armstrong became NRB's first executive director in 1966 and held the post for nearly a quarter century. He played a strategic role in bringing Christian broadcasters from a wide variety religious backgrounds together to form a united voice to protect and promote the use of mass media to share the gospel. Today NRB brings more than 5,000 Christian media together each year for a forum of fellowship and education. The Percy Award celebrates the contribution of late Christian broadcaster Percy Crawford who began his radio program, "Young People's Chapel of the Air," in Philadelphia in 1932. Broadcasters from across the East Coast assembled in Philadelphia for the NRB's annual Eastern Convention Sept. 18-20. NRB is the association of Christian broadcasters dedicated to protecting and promoting the airwaves for sharing the gospel. (Assist News Service)

© Copyright 2003 - HCJB World Radio - Colorado Springs, CO USA - btc@hcjb.org

 
 VŠECHNY ZPRÁVY V ANGLIČTINĚ.
   NEW RELIGIOUS ORGANIZATION IN KAZAKHSTAN CONCERNS BELIEVERS

Leaders at an unprecedented religious congress in the Central Asian country of Kazakhstan have agreed to create what they call the United Nations of Religions, a move that is raising concerns among evangelical Christians. Kazakhstan President Nursultan Nazarbayevof has offered to provide a new building for the organization in the capital city of Astana where religious disputes could be discussed in a neutral setting, the Voice of America reported. However, some evangelical commentators have warned that formation of the organization is just a step closer to creating a "universally accepted religion" that would contradict the gospel of Jesus Christ. Kazakhstan has been criticized for its tough line towards nontraditional groups under Nazarbayev's leadership. Although 80 percent of ethnic Kazakhs consider themselves nominally Muslim, many also identify with the Russian Orthodox Church. Roman Catholics and evangelical denominations in Kazakhstan are growing despite government opposition. (Assist News Service)

OFFICIALS ARREST EVANGELIST IN INDIA ON APPARENT FALSE CHARGES

An evangelist has been arrested in Shillong, Meghalaya, India, on apparent trumped-up drug trafficking charges. Police raided the home of Yusi Hey Yobin Aug. 21, claiming to find heroin. However, local Christians say Yobin's arrest is part of an ongoing conspiracy to defame church leaders. Yobin, who is associated with the Meghalaya Christ Church, also served as a research scholar for North Eastern Hill University. But officials at the college terminated Yobin's fellowship because of the charges against him. Hindu fundamentalists have increased their anti-Christian activities in Kerala, considered India's "cradle of Christianity." Local Christians are concerned that the area may be next in a series of Indian states to adopt "anti-conversion" laws. Regarded as a safe haven for religious minorities, Kerala's population is 19 percent Christian, 23 percent Muslims and 58 percent Hindu. Religious groups have lived in relative harmony for many years, but numerous clashes among them have been reported in recent months. (Religion Today/Charisma News Service)

* HCJB World Radio-Australia's new shortwave site Kununurra airs 6.5 hours of daily English programming across South Asia, including India. Two half-hour programs in Urdu, airing Monday through Saturday, went on the air in July, and plans are being made to add Hindi programs. In partnership with FEBA Radio, HCJB World Radio also airs weekly Christian programs to eastern India via shortwave in three languages: Bhojpuri, Chattisgarhi and Mundari.

SEVERE HAILSTORM DESTROYS CHRISTIAN CAMP IN SPAIN

A severe hailstorm in late August effectively destroyed Greater Europe Mission's (GEM) camp facilities in Spain, causing an estimated $130,000 in damage. Softball-sized hail pummeled the tent-based camp, forcing the 100 campers and staff members to cover the children and hide beneath tables and chairs for protection. As the storm lifted, people were grateful for their lives, but the camp was devastated. All of the tents for housing and meeting were shredded, the swimming pool was filled with mud, and many cars owned by the guests had to be repaired before they could return home. "We are grateful to God that only two persons were injured and not severely," said GEM spokesman Ted Noble in a website report. "The balance of the camping season had to be canceled." Noble said the community responded generously following the storm. "A local conference center gave shelter and offered to house the guests for the remaining days of family camp at no charge," he said. "The mayor and local people became very engaged, and the main TV stations and newspapers provided helpful coverage, amazed at the positive attitudes of everyone at the camp." GEM has found that camp ministries are the most effective way of present the gospel to the people in Spain, Noble says. (Greater Europe Mission/Mission Network News)

* HCJB World Radio worked with partner ministry Radio-Production Amigos to open four FM stations in Spain in 1998. A year earlier, HCJB World Radio established Radio Vida to reach southern Spain and northern Morocco with gospel broadcasts. The station is temporarily off the air until a new FM license is issued.

NEW TESTAMENT TRANSLATED INTO MODERN RUSSIAN

Russia's National State Library hosted a presentation ceremony on Monday, Sept. 15, to unveil a new modern-Russian version of the New Testament translated directly from the Greek text. The clear-cut, dynamic edition called Joyful News "contains no outdated words and is addressed to the broad reading public," said Vladimir Vdovikov of the Russian Biblical Society's information department. The society, founded in 1813, aims to translate the Bible into foreign languages and languages of Russia's ethnic groups. The new publication updates the society's previous modern-Russian translation completed "several years ago." The Russian Orthodox Church hasn't yet expressed its official position concerning the new translation, but the Moscow patriarchy's department of external church expressed skepticism that it could surpass the traditional canonical synodal translation. (Ria Novosti)

CONFERENCE IN CANADA TO SHOWCASE INDIGENOUS MISSIONS WORLDWIDE

A missions conference in Niagara Falls, Ontario, Oct. 16-18 will showcase indigenous missions from around the world. James Eagles, president of Christian Aid in Canada, said this is the first major international missions conference to be held in North America where all the key participants are indigenous mission leaders. Called Gateways, at least 50 indigenous mission leaders from developing countries are expected to attend. The theme of the conference is, "Hear their hearts, see their world." Topics include encouraging persecuted churches, aiding the poor, involving women in missions, increasing a church's missions vision, and reaching local indigenous people. Christian Aid concentrates on providing financial help for indigenous missions. The ministry's combined U.S. and Canadian organizations help some 700 indigenous mission boards with a total of 90,000 native missionaries on the field. (Christian Aid Mission)

U.S. STUDY SHOWS WANING CHURCH ATTENDANCE AMONG '20-SOMETHINGS'

A new study from the Barna Research Group of Ventura, Calif., shows that millions of "20-something" Americans -- many of whom were active in churches during their teens -- pass through their most formative adult decade while putting Christianity on the backburner. The research, conducted with 2,660 people in the age group, shows that Americans in their 20s are significantly less likely than any other age group to attend church services, donate to churches, be absolutely committed to Christianity, read the Bible, or serve as a volunteer or lay. Perhaps the most striking reality of the group's faith is their relative absence from Christian churches. Only three out of 10 (31 percent) attend church in a typical week compared to four out of 10 for those in their 30s (42 percent) and nearly half of all adults age 40 and older (49 percent). The low level of 20-something church attendance is not just due to the "college years" when many young adults may not have easy access to a church. The research shows that church attendance bottoms out during the late 20s when the vast majority of students have transitioned from education to the workforce. Just 22 percent of those ages 25 to 29 attended church in the last week. (Religion Today/Barna Research)

© Copyright 2003 - HCJB World Radio - Colorado Springs, CO USA - btc@hcjb.org

 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz