Zprávy HCJB 13.7.2008 - 19.7.2008

 V Afghánistánu je dostupné první úplné vydání Bible v jazyce Darí
   Po 20 letech práce probíhající pod dohledem Spojených biblických společností je pro čtenáře připravena Bible v jazyce Darí (v Afghánistánu používaná varianta perštiny – pozn.překl.). V Afghánistánu sice není žádný kostel, ale počet věřících křesťanů se zde zvyšuje. Skupinky afghánských věřících také žijí v Austrálii, Rakousku, Kanadě, Anglii, Německu, Holandsku, Norsku, Švýcarsku a dalších zemích. Před 25 lety byl v Darí vydán Nový Zákon, ale při studiu Starého Zákona se Afghánci museli opírat o iránská vydání. Žalmy byly v Darí poprvé vytištěny a vydány v roce 2007. Podle novinových zpráv „jde v Afhánistánu o velký milník a zvlášť pro věřící! Bible má 1710 stran, má i 12 barevných map, obecný úvod a úvody k jednotlivým kapitolám.“ Afghánský věřící řekl: „Moci číst Boží Slovo ve svém vlastním jazyce je velmi zvláštní. Při všech špatných zprávách o naší zemi, Bible v Darí je nový začátek naděje a budoucnosti.“ Zdroj: Assist News Service

*HCJB Global Voice přináši rozhlasem slova naděje a povzbuzení lidem po celém Afghánistánu. Spolu s partnery se podílí na vysílání na AM ve čtyřech jazycích používanách v zemi: turkmenštině, Darí, jihouzbečtině a severouzbečtině.
 
 Většina křesťanských rozhlasových stanic v Guatemale donucena ukončit vysílání.
   Většina křesťanských rozhlasových stanic v Guatemale je nucena ukončit vysílání v důsledku tlaku sekulárních vysílacích společností na vládu. „Během posledních pěti let došlo guatemalskému kongresu mnoho protestů vlastníků sekulárních rozhlasových stanic, které přicházejí o část zisku, protože poslech křesťanských stanic je stále populárnější,“ řekl jeden z těchto vlastníků stanic. Kongres to nicméně odmítl, takže řešení ve formě nového zákona by se mohlo protáhnout na léta. Policie se ale i tak snaží některé stanice dostat z éteru nevybíravou taktikou – úhrada za licence je tak vysoká, že mnoho misií a sborů se rozhodlo vysílat na společné frekvenci podobně jako na amerických nekomerčních FM rozsazích. Zdroj: OneNewsNow, Religion Today

*Guatemalská partnerská stanice Radio Inpacto in La Mesilla přejímá programy od ALAS, španělského satelitního vysílání HCJB Global. Toto vysílání je šířeno ze 125 místních vysílačů v Latinské Americe a jednoho ve Španělsku.
 
 Hluboká ale pokojná revoluce mění tvář misie
   V posledních několika desetiletích dochází v oblasti misie k hluboké pokojné revoluci, což nejlépe vidět v praxi. Řekla to R.K.Ulrich z Bridge International. První změna, kterou zmínila, je vtažení západních sborů zpět do role šiřitelů světla evangelia mezi nevěřícími a současně spojování národních sborů do větších efektivně působících celků vedených schopnými jedinci. Druhou změnou je posun obsahu pojmu „misionář,“ řekla Ulrichová. Mládí s misií (YWAM) je průkopníkem nového stylu – krátkodobého misionáře, člověka, který kratší dobu cestuje a žije v jiném kulturním prostředí mezi nevěřícími lidmi a který se zabývá kontakty s lidmi a šířením evangelia za hranicí pojmu klasické misie.“ Třetí změnou je větší dostupnost internetu a satelitní televize. Zprávy o misijní činnosti online zahrnují dlouhou řadu lidí zasažených evangeliem, které do jejich zemí oficiálně nemá přístup. Zdroj: Mission Network News
 
 Lupiči v Keni kriticky zranili kanadského misionáře
   Kanadský manželský pár, který se v Keni v tiché horské komunitě zabýval misijní prací, se ve čtvrtek 10. července octl v kritickém stavu po surovém útoku mačetami, jehož se podle jejich přátel zúčastnili i jejich vlastní ochránci. John Bergen a jeho americká manželka Eloise, kteří se do Keni přestěhovali z Vernonu v Britské Kolumbii, aby jako dobrovolníci pracovali pro misijní organizaci Naděje národů, byli přepadeni v noci doma ve městě Kitale. Podle policie šlo o loupež. Skupina vetřelců třímající mačety a hole manžele napadla a dům vyplenila. Po útoku byli manželé ještě schopni dojet autem do 10 km vzdálené úřadovny Naděje národů. Byli převezeni do nemocnice v Nairobi, kde se zotavují. Oba přijeli do Keni před 4 měsíci, především pomáhat vdovám a sirotkům, obětem konfliktu, který tuto zemi nedávno postihl. Byla to jejich první zahraniční cesta s Nadějí národů, i když dříve pracovali pro jiné organizace, řekl prezident misie Ralph Bromley.
 
 Podle křesťanských představitelů Zimbabwe se místní situace zhoršuje
   Podle Christian Post křesťanští představitelé v Zimbabwe varují, že pokud se něco nestane, bude Zimbabwe další africkou zemí s masově probíhající genocidou. Představitelé Evangelikálního svazu Zimbabwe, Katolické biskupské konference Zimbabwe a Rady církví Zimbabwe sdělují, že inflace, hlad a násilí po nedávných volbách dále narůstají. „Lidé jsou unášeni, mučeni, ponižováni vynucovanými projevy podpory politické straně, kterou nepodporují, nuceni k účastí na masových shromážděních, kde je jim říkáno, že volili špatného kandidáta a aby to v dalším kole voleb už rozhodně nedělali; někdy jsou i vražděni.“V obchodech chybí základní potraviny. Oběti organizovaného mučení převezené do nemocnice se zde stěží dočkají pomoci, protože nemocnice jsou bez léků.“ Zdroj: Religion Today
 
 Modlitby za pronásledované čínské křesťany během olympiády
   Křesťané v Holandsku a v USA se připravují na celodenní maratón modliteb „8-8-8“ za pronásledované sbory a vězněné věřící v Číně v pátek 8. srpna (zahajovací den olympiády v Pekingu). S blížící se olympiádou čínské úřady „zvyšují tlak na čínskou církev,“ uvádí se v prohlášení Open Doors (s ústředím v Holandsku), mezinárodní skupiny zasazující se za pronásledované křesťany po celém světě. „Čínští křesťané nás žádají, abychom se modlili za zmírnění útlaku po Olympijských hrách.“ Organizátoři žádají každého účastníka, aby se modlil 8 minut v některé z částí zahajovacího ceremoniálu olympiády. Open Doors účastníkům poskytnou „aktuální podklady k modlitbě.“ Více informací na www.opendoors.nl nebo www.opendoorsusa. Zdroj: BosNewsLife
 
 Uzbekistán odmítá uvolnit zásilku Biblí z celnice
   Biblická společnost Uzbekistánu (BSU) zjistila, že Výbor pro náboženské záležitosti této středoasijské země v souvislosti s povinnou předběžnou cenzurou veškeré náboženské literatury odmítl propustit z celní zóny zásilku Biblí. „To vlastně představuje zákaz dovozu Biblí do Uzbekistánu,“ dovozuje Biblická společnost. Zásilka 11 000 Biblí a dalších křesťanských knih zaslaných BSU Ruskou biblickou společností leží na celnici v Taškentu od 19. května. Personál BSU žádá o tlak na uvolnění zásilky. Uzbecký Výbor pro náboženské záležitosti se odmítá bavit o důvodech zadržování zásilky. Mezitím počátkem července uzbecké Ministerstvo spravedlnosti provedlo týden trvající kontrolu činnosti BSU. Zdroj: Forum 18 News Service

*HCJB Global Voice vysílá 2.5 hodiny týdně program v severouzbečtině, kterou používá 19 milionů obyvatel Uzbekistánu a Afghánistánu. Vysílá se z AM zařízení umístěném mimo oblast. Stejným způsobem vysílá také půlhodinové vysílání týdně v jihouzbečtině, kterou mluví 1.4 milionu lidí v Afghánistánu.
 
 Vláda Zimbabwe brání OM v poskytování pomoci
   Humanitární organizace žádají vládu Zimbabwe o povolení pokračovat v humanitární činnosti, ale podle Associated Press vláda na tyto žádosti až do konce platnosti původního povolení počátkem června neodpověděla. Operation Mobilization (OM) Zimbabwe musela uzavřít denní centrum pomoci a mobilní nemocnici. Také potravinová pomoc musela být ukončena, přestože miliony lidí jsou na pomoci závislé. Tým OM Zimbabwe působí v zemi velmi dlouho a má v hlavním městě Harrare výcvikové středisko. Členové týmu cvičí vedoucí církve Tonga, zakládají nové sbory a zásobují je Písmem, neboť mnoho pastorů Tonga nemá žádnou průpravu a ani nemá Bibli v jazyce Tonga. I když členové týmu mohou stále kázat, současné zákazy jim znemožňují pomáhat potřebným a vést shromáždění více, než 15 lidí. Zdroj: Mission Network News
 
 Na Západní Papui v Indonézii roste napětí
   Podle Meinárodní skupiny pro krize (ICG) musejí úřady na Západní Papui v Indonézii rychle jednat, aby předešly důsledkům napětí mezi křesťany a muslimy, které by mohlo přerůst v konflikt podobný tomu na Molukách. Na sousedních Molukách došlo k hořkému sektářskému násilí v letech 1999 až 2002, které přineslo tisíce mrtvých a množství uprchlíků. I když konflikt na Západní Papui má kořeny již v samotném převzetí oblasti Indonézií v roce 1963, nynější vývoj odráží zvýšené napětí posledních měsíců, píše se ve zprávě ICG z 16. června „Společenské napětí na Papui.“ Nové, méně tolerantní směry islámu a křesťanství získávají vliv od roku 2002 a vytvářejí nová dělítka napříč náboženskými skupinami obyvatelstva. Mnoho papuánských křesťanů je přesvědčeno, že zvláštní zákon o autonomii přijatý v roce 2001 byl až příliš omezený, zatímco muslimští přistěhovalci naopak podporují centrální vládu v Jakartě a obviňují křesťany ze separatizmu. Kromě toho příliv muslimských přistěhovalců podporovaný vládou mění složení obyvatelstva regionu, což vede papuánské křesťany k obavám, že se nakonec stanou menšinou. Zdroj: Compass Direct News

*HCJB Global Voice se čtyřmi místními partnery založil v Indonézii od roku 2004 28 místních rozhlasových stanic. Kromě toho z krátkovlnné stanice v Kununurra v Austrálii se vysílá 6.5 hodiny týdně do jihovýchodní Asie. HCJB Global Hands také pomáhal po zemětřesení 26. prosínce 2004, které poničilo některé oblasti Indonézie.
 
 Všechny zprávy v angličtině
    FIRST COMPLETE DARI BIBLE AVAILABLE IN AFGHANISTAN

Source: Assist News Service
After about 20 years of work under the supervision of United Bible Societies, the Dari Bible is ready for Afghans to read. Afghanistan has had no visible church for hundreds of years, but there are a growing number of believers in the country. Pockets of Afghan believers live in Australia, Austria, Canada, England, Germany, Netherlands, Norway, Switzerland and other countries. Twenty-five years ago the Dari New Testament was published, but for the Old Testament Afghans had to rely on Iranian publications. The Psalms in Dari were first printed and distributed in 2007. A media release states, “This is a huge milestone for Afghanistan, and especially for believers! The Bible is 1,710 pages in length and includes 12 colored maps, a general introduction and introductions for every book.” An Afghan believer said, “To be able to read the Word of God in my own mother tongue will be very special. Looking at all odds against our country, the first Dari Bible is a new beginning of hope and a future.”

* HCJB Global Voice is bringing words of hope and encouragement to people across Afghanistan via radio. Together with partners, Christian broadcasts go out via AM in four languages spoken in the country: Turkmen, Dari, Southern Uzbek and Northern Uzbek.

MOST CHRISTIAN STATIONS IN GUATEMALA FORCED OFF THE AIR

Sources: OneNewsNow, Religion Today
Most Christian radio stations in Guatemala have been forced off the air because of the pressure secular radio stations are exerting on the government. “Over the past four years, the [Guatemalan] Congress has received a lot of pressure from the secular radio station owners that they’re losing revenue to the Christian stations which are becoming more and more popular,” said one radio station owner. Congress has refused to move on the issue, so it could be another four years before it’s resolved. Police reportedly have used violent tactics in taking some of the stations off the air. Radio licenses in the country are so expensive that many missions and churches have decided to operate on community frequencies similar to those on the U.S. non-commercial FM band.

* Partner station Radio Impacto in La Mesilla, Guatemala, receives programs from ALAS, HCJB Global’s Spanish satellite radio network. Programming from ALAS is aired by more than 125 outlets across Latin America and one in Spain.

‘PROFOUND YET QUIET REVOLUTION’ CHANGING FACE OF MISSIONS

Source: Mission Network News
In the last few decades a profound yet quiet revolution has taken place in missions which is best observed from a field perspective, says Bridge International’s R.K. Ulrich. The first change, she noted, is the pulling back of the Western church as torchbearers of the gospel to the unreached and the merging of national churches with strong leaders who effectively are reaching their own. Secondly, the “definition of who is a missionary is changing,” Ulrich said. “Youth with a Mission (YWAM) was one of the forerunners in defining the new short-term missionary: one who travels and lives cross-culturally among unreached people for shorter periods of time while engaging in effective, broader, inter-personal, expressions of the gospel beyond that which the traditional Western mission compound provided.” A third change relates to the increased availability of the Internet and satellite television. Reports of those who present the gosp el online have recorded large numbers of hits by people living in countries officially closed to the gospel.

FORMER OC INTERNATIONAL PRESIDENT DIES DURING TRIP TO UGANDA

Source: OC International
Lawrence “Larry” Keyes, a former president of OC International, died suddenly Sunday, July 6, while on a teaching ministry trip in Uganda with an organization called The Word Is Out. He passed away in a local church shortly before he was to preach. Keyes and his wife, Shirley, were appointed by OC International in 1971 and assigned to Brazil where they served from 1972 until 1983. In 1983 Keyes was appointed as president of OC International, a position he held for 18 years until his resignation in 2001. During his tenure as president, OC increased the number of missionaries and countries of ministry by two-thirds. Keyes is the author of the book, The Last Age of Missions: A Study of Third World Missionary Societies, published in 1983. In addition to his wife, he is survived be two children, David and Krista, and two grandchildren. A memorial service was held in Glendale, Calif., on Tuesday, July 15.

ROBBERS CRITICALLY INJURE CANADIAN MISSIONARIES IN KENYA

Sources: Worldwide Religious News, Canadian Press
A Canadian couple who traded their quiet mountain community for missionary work in Kenya were left in critical condition Thursday, July 10, after a brutal assault with machetes in an attack friends say may have involved the guards hired to protect them. John Bergen and his American wife, Eloise, who moved to Kenya from Vernon, British Columbia, to volunteer for the group, Hope for the Nations, were attacked the previous night at their home in the town of Kitale. Police believe it was a robbery. A group of attackers wielding machetes and clubs attacked the couple and ransacked their home. After the attack, the couple was able to drive to Hope for the Nation’s offices six miles away. They were rushed to the hospital and are recovering at a hospital in Nairobi. The couple arrived in Kenya four months ago, primarily to help widows and orphans following the conflict in the African country earlier this year. It was their first overseas trip with Hope for t he Nations, but they had been involved with other organizations in the past, said Ralph Bromley, president of the missionary group.

ZIMBABWE’S CHRISTIAN LEADERS SAY COUNTRY IS DETERIORATING

Source: Religion Today
Christian leaders in Zimbabwe warn that unless something changes, Zimbabwe will be the next African country to experience large-scale genocide, the Christian Post reports. Leaders of the Evangelical Fellowship of Zimbabwe, the Zimbabwe Catholic Bishops’ Conference and the Zimbabwe Council of Churches report that inflation, famine and violence are only increasing after the recent elections. “People are being abducted, tortured, humiliated by being asked to repeat slogans of the political party they are alleged not to support, ordered to attend mass meetings where they are told they voted for the ‘wrong’ candidate and should never repeat it in the runoff election for president, and in some cases, people are murdered,” the church leaders said in a statement. “The shops are empty and basic foodstuffs are unavailable. Victims of organized torture who are ferried to hospital find little solace as the hospitals have no drugs or medicines to treat them.”

PRAYER TO CENTER ON PERSECUTED CHINESE BELIEVERS DURING OLYMPICS

Source: BosNewsLife
Christians in the Netherlands and U.S. are preparing for “round-the-clock marathon prayers” for persecuted churches and imprisoned believers in China on “8-8-8” (Friday, Aug. 8) -- the opening day of the Olympic Games in Beijing. As the Olympics approach, authorities continue to “increased the pressure on the Chinese church,” said a statement from Netherlands-based Open Doors, an international group supporting persecuted Christians worldwide. “Chinese Christians have asked us to pray that the pressure will decrease after the Olympic Games.” Organizers are asking each participant to pray for eight minutes at different times during the opening day of the Olympics. Open Doors will provide “actual prayer points” to participants. For more information visit www.opendoorsusa or www.opendoors.nl.

UZBEKISTAN REFUSES TO RELEASE BIBLE SHIPMENT FROM CUSTOMS

Source: Forum 18 News Service
The Bible Society of Uzbekistan (BSU) has learned that the Religious Affairs Committee in the Central Asian country, implementing a system of compulsory prior censorship of all religious literature, is refusing to let a shipment of Bibles to clear customs. “This represents a ban on the import of Bibles into Uzbekistan,” stated the Bible Society. The shipment of 11,000 Bibles and other Christian books, sent from the Russian Bible Society to the BSU, has been held in customs in the capital city of Tashkent since May 19. Staff members pledged to continue pressing for the release of the shipment. Uzbekistan’s Religious Affairs Committee refused to discuss why the shipment has been blocked. Meanwhile, in early July Uzbek Justice Ministry officials conducted a weeklong check-up on the BSU’s activities. * HCJB Global Voice airs 2.5 hours of weekly programs in the Northern Uzbek language, spoken by 19 million people in Uzbekistan and Afghanistan, from an AM station outside of the region. A weekly 30-minute program in Southern Uzbek, spoken by 1.4 million people in Afghanistan, airs from the same site.

ZIMBABWE GOVERNMENT BLOCKS OM FROM PROVIDING AID

Source: Mission Network News
Aid agencies are asking Zimbabwe’s government to allow them to resume humanitarian work, but according to Associated Press reports, the government has not responded to requests to end the suspension that was imposed in early June. Operation Mobilization (OM) Zimbabwe was forced to close a daycare center as well as a mobile medical clinic. Food aid has stopped even though millions of people are dependent on the help. The OM Zimbabwe team has a long history in the country with a training base in Harare, the capital city. Staff members train the Tonga church leadership, plant new churches and supply Scriptures since most pastors have almost no training, and many do not have a Bible in the Tonga language. While team members are still able to preach the gospel, current restrictions prevent them from providing help to any needy person or meeting in groups larger than 15.

RELIGIOUS TENSIONS RISE IN WEST PAPUA, INDONESIA

Source: Compass Direct News
Authorities in West Papua, Indonesia, must move fast to prevent tension between Christian and Muslim communities escalating into a Moluccan-style conflict, according to a recent report from the International Crisis Group (ICG). The neighboring Moluccan Islands erupted into bitter sectarian warfare between 1999 and 2002, leaving thousands dead, injured and homeless. While the conflict in West Papua dates back to Indonesia’s takeover of the region in 1963, recent developments have heightened tension in recent months, according to ICG’s June 16 report, “Communal Tensions in Papua.” New, less-tolerant strands of Islam and Christianity have gained influence since 2002, creating fissures within and among religious communities. Many Papuan Christians believe a Special Autonomy Law passed in 2001 was too limited while Muslim migrants support centralized rule from Jakarta and accuse Christians of separatism. In addition, an influx of Muslim migrants, initially sponsored by the government, has changed demographics in the region, concerning Papuan Christians they will become a minority.

* HCJB Global Voice has worked with four local partners to establish 28 local Christian radio stations across Indonesia since 2004. Broadcasts in Indonesian from HCJB Global-Australia’s shortwave station in Kununurra also air to Southeast Asia 6.5 hours weekly. In addition, HCJB Global Hands helped with relief efforts after the Dec. 26, 2004, earthquake/tsunami and subsequent quakes that devastated parts of Indonesia.

© Copyright 2008 - HCJB Global - Colorado Springs, CO USA
 

   Zpět  Další zprávy: www.prayer.cz